Què és la Coordinadora Operativa d’Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya?

La Coordinadora Operativa d’Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre i de caràcter social que té com a marc d’actuació Catalunya, amb les següents finalitats principals:

  1. Agrupar a totes les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya.
  2. Establir uns protocols de col·laboració entre les diferents associacions per tal d’actuar conjuntament en situacions de greu risc o catàstrofe o en dispositius operatius de caràcter preventiu, en la forma establerta per la normativa legal.
  3. Col·laborar amb les diferents administracions competents amb matèria de protecció civil del territori de Catalunya, a l’elaboració i desenvolupament dels diferents plans d’emergència i els que en un futur s’aprovin per aquestes.
  4. Fomentar al territori català, el concepte de protecció civil, tant en l’àmbit municipal com de tot el territori.
  5. Potenciar el voluntariat a la Protecció Civil.
  6. Promoure i realitzar activitats de caràcter voluntari dins els serveis preventius que poguessin sorgir dins del territori català.
  7. Qualsevol altre que pogués potenciar els objectius de la Coordinadora.

Adhesió a la coordinadora

Poden pertànyer a la Coordinadora les associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya degudament inscrites i els
voluntaris de Protecció Civil que siguin membres de les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil inscrites.

Per a integrar-se a la Coordinadora Operativa d’Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya, cal presentar la sol·licitud que podeu trobar aquí.

Documentació