Adhesió a la Coordinadora Operativa d’Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya

Qualsevol Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya, degudament inscrita als registres oficials, pot adherir-se a la Coordinadora Operativa d’Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya.

Només cal omplir aquests dos documents, i fer-los arribar per correu electrònic a:

📧 Email: coordinadora@protecciocivil.org

Si necessiteu més informació abans d’adherir-vos, estem a la vostra disposició per parlar-ne. Contacteu amb nosaltres.