La Coordinadora Operativa d’Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre i de caràcter social que té com a marc d’actuació Catalunya, amb la finalitat d’agrupar totes les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya, establir uns protocols de col·laboració i col·laborar amb les diferents administracions competents amb matèria de protecció civil del territori de Catalunya, entre d’altres.